Seuran vuosikokous 2020 on siirretty myöhempään ajankohtaan.

MUUTTUNUT TILANNE

Seuran sääntömääräinen vuosikokous on siirretty myöhempään ajankohtaan johtuen korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Siirrolla taataan jäsenistön tasapuolinen mahdollisuus osallistua vuosikokoukseen ja vältetään altistamasta osallistujia tartunnalle. Seuran hallitus tiedottaa uudesta kokousajankohdasta myöhemmin.

 

*********************************

Seura järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen keskiviikkona 25.3.2020 klo 16:15 alkaen. Paikkana on Turun yliopiston Aikala-sali, joka sijaitsee Sirkkalan kasarmin Historicum-rakennuksen 2. kerroksessa (Kaivokatu 12).

Vuosikokouksen jälkeen seura tarjoaa esitelmätilaisuuden, joka alkaa klo 17:00. Esitelmän pitää FT Taina Saarenpää aiheesta H. G. Porthan ja keskiaikaisten lähteiden julkaiseminen.

Taina Saarenpää väitteli 2019 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta aiheesta Turun tuomiokirkon Musta kirja ja lähteiden julkaisemisen jatkumo Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan. Väitöskirjassaan Saarenpää rakensi yleiskuvaa alkuperäislähteiden julkaisemisen jatkumosta Suomessa 1700-luvulta nykypäivään. Tutkimus osoitti, että julkaisemista on sen erilaisista muodoista ja ajallisista eroista huolimatta tarkasteltava jatkumona. Kaikissa jatkumon vaiheissa tutkimusedellytysten parantaminen sekä lähdeaineistojen ja arkistojen avoimuus ovat olleet tärkeimpiä tavoitteita.

Esitelmä on avoin yleisölle.