Auraica-verkkolehti

Auraica_banneriehdotus_03012020

Auraica on kerran vuodessa ilmestyvä monitieteinen verkkolehti, jossa julkaistaan Turun Akatemiaan aikaan ja H. G. Porthaniin sekä laajemminkin tiede-, aate- ja kulttuurihistoriaan liittyviä tutkimuksia.

Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi Auraicassa julkaistaan käännöksiä, katsauksia, kommentoituja editioita, kirja-arvioita ja muita lehden teemoihin liittyviä puheenvuoroja. Artikkelit käyvät läpi tie­teellisen tarkis­tuk­sen. Auraica on luokiteltu tasolle JUFO 1.

Auraican päätoimittajana toimii professori (m.a.) Charlotta Wolff.

I Porthan Sällskapets open access ‑tidskrift Auraica publiceras lärdoms­histo­riska studier, över­sättnin­gar eller kommen­terade editio­ner på finska eller svenska, som behandlar främst den kung­liga Åbo Akade­mins och Henrik Gabriel Porthans tid. – Artik­larna genom­går en veten­skaplig granskning.