Suomalainen sanomalehdistö 250 vuotta 15. tammikuuta 2021

Suomen sanomalehdistön historia aloitetaan Aurora-seuran julkaisemasta lehdestä Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 15. tammikuuta 1771 Turussa. Lehteä toimittivat Henrik Gabriel Porthan ja Johan Lilius, ja Tidningar ilmestyi vuosina 1771–1778 ja 1782–1785. Lehteä pidetään ensimmäisenä suomalaisena sanomalehtenä, mutta se syntyi osana lehdistön nousua Ruotsin valtakunnassa.

Nykyisen Suomen alueella lehdistön kehitys oli hidasta, mutta 1800-luvulla siitä tuli merkittävä kulttuurinen vaikuttaja ja yhteiskunnallisen keskustelun foorumi. Millainen lehti oli 250 vuotta sitten perustettu Tidningar?

Tätä käsitellään Porthan-Seuran, Kansalliskirjaston ja Informationsflöden över Östersjön -projektin yhteisessä webinaarissa perjantaina 15.1.2021 klo 14–16. Ohjelmassa on neljä syntymäpäiväesitelmää ja vilkasta keskustelua. Esitelmöitsijöinä ovat tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen, dosentti Heli Rantala, akatemiaprofessori Hannu Salmi ja professori Charlotta Wolff.

Ohjelma:

Hannu Salmi: Lehdistön menneisyys ja tulevaisuus 1771 – Aurora-seuran aloite

Charlotta Wolff: Runo ja sen funktio 1700-luvun sanomalehdessä

Heli Rantala: Tidningar, paikallisuus ja valtakunta

Jussi-Pekka Hakkarainen: Henrik Gabriel Porthan, kieli ja ”kansakunta” Suomen ensimmäisessä sanomalehdessä

Tervetuloa mukaan! Webinaari alkaa 15.1.2021 klo 14.00 osoitteessa https://utu.zoom.us/j/69852155679

Seuran vuosikokous 2020 on siirretty myöhempään ajankohtaan.

MUUTTUNUT TILANNE

Seuran sääntömääräinen vuosikokous on siirretty myöhempään ajankohtaan johtuen korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Siirrolla taataan jäsenistön tasapuolinen mahdollisuus osallistua vuosikokoukseen ja vältetään altistamasta osallistujia tartunnalle. Seuran hallitus tiedottaa uudesta kokousajankohdasta myöhemmin.

 

*********************************

Seura järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen keskiviikkona 25.3.2020 klo 16:15 alkaen. Paikkana on Turun yliopiston Aikala-sali, joka sijaitsee Sirkkalan kasarmin Historicum-rakennuksen 2. kerroksessa (Kaivokatu 12).

Vuosikokouksen jälkeen seura tarjoaa esitelmätilaisuuden, joka alkaa klo 17:00. Esitelmän pitää FT Taina Saarenpää aiheesta H. G. Porthan ja keskiaikaisten lähteiden julkaiseminen.

Taina Saarenpää väitteli 2019 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta aiheesta Turun tuomiokirkon Musta kirja ja lähteiden julkaisemisen jatkumo Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan. Väitöskirjassaan Saarenpää rakensi yleiskuvaa alkuperäislähteiden julkaisemisen jatkumosta Suomessa 1700-luvulta nykypäivään. Tutkimus osoitti, että julkaisemista on sen erilaisista muodoista ja ajallisista eroista huolimatta tarkasteltava jatkumona. Kaikissa jatkumon vaiheissa tutkimusedellytysten parantaminen sekä lähdeaineistojen ja arkistojen avoimuus ovat olleet tärkeimpiä tavoitteita.

Esitelmä on avoin yleisölle.

Porthanin päivä seminaari 8.11.2019

Tervetuloa seuraamaan Porthan-Seuran syysseminaaria Valistuksen tekijät – 1700-luvun älyllisen radikalismin toimijat. Seminaari pidetään Porthanin päivänä 8.11.2019 Turun yliopiston Aikala-salissa (Sirkkalan kasarmi, Historicumin 2. krs., Kaivokatu 12). Tilaisuus alkaa kello 16.15. ja sinne on vapaapääsy.

Porthan-seuran syysseminaari 2019

Porthan-Seuran vuosikokous 2019

Seura järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen torstaina 28.3.2019 klo 17:15 alkaen. Paikkana on Turun yliopiston Aikala-sali, joka sijaitsee Sirkkalan kasarmin Historicum-rakennuksen 2. kerroksessa (Kaivokatu 12).

Vuosikokouksen jälkeen seura tarjoaa esitelmätilaisuuden, joka alkaa klo 18:15. Esitelmän pitää väitöstutkija Topi Artukka aiheesta Tanssiva Akatemia. Professorit, opiskelijat ja turkulainen seuraelämä 1800-luvun alussa.

Topi Artukka tutkii väitöskirjassaan Turun pääkaupunkiajan 1809-1819 seurapiirejä, niiden toimintaa ja rakenteita. Tutkimus tarkastelee uuden, modernin sosiaalisen kulttuurin syntyä Suomessa ja tuottaa uutta tietoa suomalaissäätyläistön keskinäisistä suhteista, yhteisöllisyydestä ja seurapiirien rakenteista sekä erilaisista kulutus- ja seurustelutavoista, etiketeistä, seuraelämän näyttämöistä sekä säätyjärjestelmän rajapintojen muotoutumisesta ja purkautumisesta.

Esitelmätilaisuus on avoin kaikille.