H. G. Porthan

Porthan 10024_31437 (kansalliskirjasto)

H. G. Porthanin teoksia
Porthan-Seura on julkaissut vuosina 1939-2007 13-osaisen Opera Omnian.

 • Vol. I (1939, VIII + 510 p.):  Porthanin omat väitöskirjat: Relevationi quid debeat philosophia nostra I-II [1758, 1762],  Aphorismi philosophici [1959] ja 22 hänen johdollaan julkaistua väitöskirjaa [vv. 1762-85], filosofiaa, retoriikkaa, psykologiaa, mm. De sympathia animorum humanorum I (resp. Isaacus Hoeckert 1778), II (resp. Josephus Hoeckert 1780), Observationes circa affectus (resp. Abraham Eenquist 1778).
 • Vol. II (1963, VIII +  568 p.): Porthanin omia käsikirjoituksia ja hänen luentojensa muistiinpanoja: Collegium Logicum. Grundritning til läran om manniskans själ. Utkast til undervisning för informatorer. Annot. öfver P. Brunnmarks Elementa jurisprudentiae naturalis. Föreläsningar uti Theologia naturali. [Tekstit ovat pääosin ruotsinkielisiä: kasvatusoppia, oikeustiedettä ja teologiaa].
 • Vol. III (1966, XXXIII + 490 p.): Porthanin omia käsikirjoituksia ja hänen luentojensa muistiinpanoja: Grund-strek til Ryska Historien. Historia Litteraria Humaniorum. Annot. öfver Ernesti Archeologia Litteraria. Föreläsningar öfver Arheologien. Föreläsningar öfver Heumani Conspectus Reipublicae Literariae. [Tekstit pääosin ruotsinkielisiä: historiaa (Venäjän historia), klassillista arkeologiaa ja kirjallisuustiedettä].
 • Vol. IV (1971, XXXXIII + 379 p.): Porthanin omia käsikirjoituksia ja hänen luentojensa muistiinpanoja: Anmerkningar till Horatii Ars Poëtica.  Horatii Carminum lib. I. Annot. vid Virgilii Georgicon. Explicatio praecipuorum praeceptorum Artis Rhetoricae. Föreläsningar öfver Ernesti RhetoricaPauca de Aestetica in genere. [Tekstit ovat ruotsin- ja latinankielisiä: roomalaista runoutta, retoriikkaa ja estetiikkaa]. .
 • Vol. V (1974, XXXXVIII + 509 p.):Historia Bibliothecae Regiae Academiae Aboënsis.
 • Vol. VI (1978, LXIII + 489 p.), Vol. VII (1981, 533 p.) ja Vol. VIII (1983, 91 p. ): Pauli Juusten Chronicon Episcoporum Finlandensium. Annotationibus et sylloge monumentorum illustratum. Porthain päätyö, Juustenin Piispainkronikan selitysteos, Johdanto ja indeksit.
 • Vol. IX (1993, LXXVII + 556 p.):  Porthanin johdolla julkaistuja väitöskirjoja: Suomen kansanrunoutta, taikauskoa, murteita, saarnoja, varhaishistoriaa, mm. De Poësi Fennica, De Superstitione, De Praecipuis dialectis Linguae Fennicae, De Bircarlis, Historia Borgoae [M. Alopaeus].
 • Vol. X (1998, XCV + 529 p.): Kirjallisuutta, taidetta, kieltä, puhetaitoa ja estetiikkaa koskevia väitöskirjoja, mm. De libris raris, De arcto musices cum ingenio humano nexu.
 • Vol. XI:1 (2001, XXXIV + 112 p.):  Porthans manuskript om estetik och den sköna litteraturen.
 • Vol. XI:2 (2003, LXXVI + 560 p.):   Filosofiaa koskevia väitöskirjoja, mm. De ideis hominum obscuris, De libertate philosophandi, De vi cognitionis Physicae ad superstitionem minuendam.
 • Vol. XII ( 2005, L + 522 p..): Porthanin akateemisen tuotannon päättöosa. Porthanin johdolla ilmestyneitä väitöskirjoja: Ad recensionem Bullarii Romano-Sveo-gothici … Accessio, Sylloge monumentorum ad illustrandam historiam Fennicam pertinentium, De Professoribus Reg. Acad. Aboënsis [coll. J. Bilmark], Theser till disputations-öfning för stipendiaterne.  Porthanin väitöskirjatuotantoa koskeva yhteenveto ja hakemistot.
 • Vol. XIII  (2007, LXXVIII + 388.): Opera Omnian päättöosa. Porthanin Suomen maantiedettä ja taloutta koskevia artikkeleita Åbo Tidningarista ja Tudeldin Maantieteen 7. painoksesta. Opera omniaa ja  Porthanin kirjallista tuotantoa koskeva yhteenveto.

Porthanin kirjeitä on julkaistu ainakin seuraavissa kokoelmissa:
Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida. Utgifna af Ernst Lagus. Svenska litteratursälskapet i Finland, Helsingfors 1898.
Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan, åren 1793-1800 (1902).  Teos digitoitu Internet Archive.
Henrik Gabriel Porthan, Peter Frederik Suhm, Rasmus Nyerup: Breve, 1787-1802. Udgivne af Torben Nielsen. Det Danske sprog- og iitteraturselskab, København 1981.

Porthan-tutkimuksia verkossa
Inkeri Kinnari: Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus (Turku 2012). Doria.
Jukka Sarjala: Tunteet ja sympatia. Turun Akatemian väitöskirjoja 1700-luvulta. Suom. Sari Kivistö. (Turku 2003), Google Books
M
agnus Gottfrid Schybergson: Porthan. Lefnadsteckning. Förra delen.  (Helsingfors 1908). Internet Archive.
Gunnar Palander (Suolahti): Henrik Gabriel Porthan. Elämäkerran luonnos. (Helsinki 1904). Internet Archive.