Scrinium

Porthan-Seuran uusi, vuonna 2018 perustettu, Scrinium-sarja julkaisee digitoituna painetun kirjan aikakaudelta säilyneitä merkittäviä tutkimukseen, tieteeseen ja akateemiseen elämään liittyviä käsikirjoituksia. Turun yliopiston kirjaston kanssa yhteistyössä toimitetun sarjan tarkoituksena on tuoda käytettäväksi käsikirjoituksina säilyneitä tekstejä, jotka muuttavat tai haastavat painettujen teosten antamaa kuvaa menneisyydestä.

Scrinium-sarjan kaikki julkaisut ovat avoimesti saatavilla Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistossa. Scriniumissa julkaistujen käsikirjoitusten tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen ja opetuskäyttöön.

Tiedekustantajien liitto on tukenut tämän julkaisun toteutusta Kopiostomaksuilla rahoitetulla apurahalla
Scriniumin ensimmäisessä numerossa julkaistaan Porthanin psykologian luentojen käsikirjoitus, joka ei ole ollut tähän mennessä Porthanin tutkijoiden käytössä:

Henric Snellmanin Korrt. Utdrag af Meiners Psychologie (Åbo 1800).

Alkuperäinen kappale on professori Vesa Oittisen kirjastossa. Sricinumin ensimmäisen numeron ovat toimittaneet Heli Rantala ja Janne Tunturi. Julkaisun johdannon on kirjoittanut Toivo Viljamaa.